Bank inwestycyjny

Bank inwestycyjny, bank państwowy utworzony w 1949, zlikwidowany w 1969; przedmiotem jego działania było finansowanie, kredytowanie i kontrolowanie procesu inwestycyjnego jednostek państwowych (z wyjątkiem rolnictwa i leśnictwa), budownictwa mieszkaniowego ludności miejskiej oraz kredytowanie i kontrolowanie przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego. Podstawowym zadaniem B.I. było zapewnienie najbardziej efektywnego i zgodnego z dyrektywami narodowych planów gospodarczych gromadzenia i zużycia środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Działalność B.I. dotyczyła ok. 70% ogólnych nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej oraz ok. 90% produkcji uspołecznionych przedsiębiorstw wykonawsta inwestycyjnego. W planowaniu inwestycji B.I. był organem doradczym i opniodawczym centralnej i terenowej administracji gospodarczej. Likwidacja B.I. i przejęcie agend kredytowania gospodarki uspołecznionej przez — Bank Narodowy Polski spowodowane były koniecznością dostosowania organizacji banków i ich metod pracy do zmian wprowadzanych w planowaniu i zarządzaniu w Polsce. Obecnie cała działalność podmiotów gospodarczych (inwestycyjna i eksploatacyjna), poza centralami handlu zagranicznego oraz rolnictwem i leśnictwem, jest kredytowana i kontrolowana przez jeden bank, NBP. Agendy kredytowania indywidualnego budownictwa mieszkaniowego ludności miejskiej przejęła Powszechna Kasa Oszczędności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *