Debet

Debet, lewa strona konta, służąca do księgowania wielkości traktowanych jako dodatnie w systemie zapisu podwójnego, tj. w zależności od charakteru konta — zwiększeń zasobów dóbr materialnych, środków pieniężnych, papierów wartościowych, stanu należności, zmniejszeń funduszów i stanu zobowiązań oraz poniesionych kosztów i strat. Na określenie lewej strony konta używa się również terminu „Winien”. Zapisy księgowe na stronie d. jakiegokolwiek konta nazywa się ogólnie jego obciążeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *