Dewizy

Dewizy: 1. określeniem tym obejmuje się różnego rodzaju należności zagraniczne: należności pieniężne, bez względu na to, czy występują w formie pieniędzy zagranicznych lub dokumentów stwierdzających istnienie należności (weksle, czeki, przekazy, papiery wartościowe, książeczki oszczędnościowe), czy też pozbawione są takiej formy i stanowią różnego rodzaju wierzytelności nie ujęte w dokumentach, np. należności książkowe lub pozostałości na rachunkach w bankach; 2. wymienione wyżej rodzaje należności zagranicznych z wyłączeniem pieniędzy zagranicznych (banknotów i monet), nazywanych walutami zagranicznymi; w tym znaczeniu określeniu „d.” bywa przeciwstawiane określenie „waluty obce”; 3. należności zagraniczne, które ze względu na swoją formę i płynność mogą służyć jako środki płatnicze w obrotach z zagranicą, a zatem krótkoterminowe należności z wyłączeniem długoterminowych lokat zagranicznych (akcji, papierów wartościowych, udziałów w przedsiębiorstwach); w tym znaczeniu d. są przedmiotem regularnych obrotów między poszczególnymi przedsiębiorstwami handlu zagranicznego a bankami. Kursy d. objęte są notowaniami kursowymi (walutowe kursy). Obroty d. mogą być wolne, tj. nie podlegać żadnym ograniczeniom, lub reglamentowane, tj. ograniczone przepisami prawnymi (dewizowe ograniczenia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *