Netto

Netto: 1. waga towaru — waga bez opakowania; 2. cena n.- cena towaru po odliczeniu rabatów lub dodaniu ew. kosztów, prowizji itp.; 3. zysk n. (czysty zysk) — zysk po potrąceniu kosztów związanych z jego osiągnięciem; 4. płaca n„ wynagrodzenie po potrąceniu podatków.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply