Równowaga monetarna

Równowaga monetarna: 1. stan, w którym rozmiary obiegu pieniężnego dostosowane są do potrzeb gospodarki narodowej w zakresie obrotu towarowego i płatniczego oraz do potrzeb tworzenia różnorodnych rezerw pieniężnych; charakteryzuje się ustabilizowaną siłą nabywczą pieniądza oraz wzrastającym zaufaniem do waluty; 2. stan, w którym nie występuje ani inflacja, ani deflacja.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply