Tranzyt

Tranzyt: 1. przewóz osób lub ładunków przez określony obszar; 2. przewóz osób lub ładunków z jednego państwa do drugiego przez terytorium trzeciego państwa (t. międzynarodowy); stanowi korzystną formę eksportu usług. Możliwości i rozmiary t. wynikają z położenia geograficznego krajów kontrahentów i kraju tranzytowego, nasilenia i kierunków przepływu ładunków, kosztów t., sprawności obsługi transportowej i innych czynników. Rozróżnia sio t. lądowy (np. NRD—ZSRR przez Polskę), lądowo-morski (np. Czechosłowacja— Szwecja przez Polskę) i morski (np. Finlandia—Indie przez port gdyński z przeładunkiem w tym porcie lub także składowaniem). Zasady t. międzynarodowego uregulowane są postanowieniami Konwencji Barcelońskiej z 1921. Obrotem tranzytowym nazywa się też niekiedy pewne formy bezpośredniego zbytu wyrobów konsumentowi przez zakład produkcyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *