Archive for the ‘Biznes’ Category

Kancelaria radcy prawnego Warszawa

Kiedy warto udać się w takie miejsce jak Kancelaria radcy prawnego Warszawa? Wiele osób, spotykało się z problemami w swoim życiu zawodowym czy prywatnym. Jakie są najczęstsze problemy, z jakimi się borykamy? Jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie albo umowę o dzieło, a nasz pracodawca spóźnia się z wypłatą. Czy mamy wtedy jakieś prawo, jeśli nie posiadamy umowy […]

Kancelaria radcy prawnego

Większości ludzi wydaje się, że kancelaria radcy prawnego do raczej dochodowy, intratny i co najważniejsze prestiżowy zawód. Długa i trudna nauka w tym przypadku skutkuje pokaźnymi sumami zarabianymi przez radców prawnych. W tym tekście chciałbym zwrócić uwagę na pewien mankament tej pracy. Dla niektórych może być to śmieszne, ale to zajęcie opiera się o pewien […]

Kancelaria prawna

W każdym mieście, większym czy mniejszym, znajduje się Kancelaria prawna. Skupia ona, bardzo dobrze wykwalifikowanych prawników i doradców prawnych. Zawód prawnika, jest bardzo opłacalnym. Jednak wymaga on wiele lat nauki, prawnik musi znać całe prawo i wiedzieć jak się nim posługiwać, tak aby pomóc klientowi. Dobry prawnik to skarb, gdyż pomoże nam wyjść nawet z największych […]

Zarabianie w internecie

Kiedy powiesz komuś, że może zarabiać nie wychodząc z domu i, że wystarczy mu tylko do tego komputer, nie wszyscy będą w stanie uwierzyć, że taka możliwość istnieje. Zarabianie w internecie jest możliwe. Jak zacząć zarabiać, aby nie zostać oszukanym? Przede wszystkim, omijajmy prace, w których pracodawca, chce abyś przelał jakiekolwiek pieniądze. Jeśli na starcie jakieś […]

Znak towarowy

Znak towarowy, nazwa, wyrazy, zespół liter, rysunek, cyfry itp. umieszczane przez producenta lub sprzedawcę bezpośrednio na towarze, na jego opakowaniu w celu stwierdzenia, że towar ten pochodzi od niego; stanowi jednocześnie rodzaj gwarancji jakości towaru; ma na celu: l. ułatwienie nabywcy dokonania wyboru towaru, który poznał i do którego używania przyzwyczaił się; 2. stworzenie warunków, […]

Wartość

Wartość, jedna z najważniejszych, najczęściej omawianych kategorii ekonomii politycznej; zgodnie z definicją Marksa, jest to społeczna praca ludzka ucieleśniona w towarze; w. jest kategorią gospodarki towarowej i występuje wszędzie tam, gdzie istnieje produkcja i wymiana towarów. Przy wymianie towarów powstaje problem szukania podstawy wartości wymiennej, tj. ilościowego stosunku wymiany jednego towaru na drugi. Niektórzy ekonomiści […]

Warrant

Warrant, dowód stwierdzający złożenie towaru w domu składowym uprawnionym do wydawania takich dowodów. Kredyt udzielony .pod zastaw towaru złożonego w domu składowym nazywa się kredytem warrantowym. W Polsce w. nie ma obecnie zastosowania w obrotach wewnętrznych; wystawiane przez firmę C. Hartwig zaświadczenia składowe mogą być przedmiotem obrotu handlowego.

Użyteczność

Użyteczność, zdolność do zaspokajania potrzeb ludzkich. Marksowska teoria wartości rozróżnia wartość wymienną i wartość użytkową, czyli u. Istotę wartości i jej miarę stanowi czas pracy społecznie niezbędny do wytworzenia produktu mającego wartość użytkową. W pierwszym 10-leciu po ukazaniu się Kapitału Marksa ekonomiści burżuazyjni, a przede wszystkim austriacka szkoła rozwinęła teorię wartości opartą na u. w […]

Ubezpieczeniowa składka

Ubezpieczeniowa składka, świadczenie pieniężne pobierane przez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających w zamian za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Rozróżnia się: 1. składkę netto przeznaczoną na wypłatę odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych, obliczoną na podstawie rachunku prawdopodobieństwa w stosunku do wielkości ryzyka reprezentowanego przez przedmiot ubezpieczenia; 2. składkę brutto (składkę taryfową) stanowiącą składkę netto powiększoną o dodatki przeznaczone na […]

Typizacja

Typizacja, czynność zmierzająca do ograniczenia liczby odmian przedmiotów, urządzeń i obiektów przez wybór tych, które w pewnym okresie byłyby najbardziej efektywne, tzn. spełniałyby swoje zadania najsprawniej przy relatywnie najniższych kosztach zarówno wytwarzania, jak i eksploatacyjnych. Typowe mogą być elementy i zespoły wchodzące w skład różnych wyrobów finalnych, np. M silniki do maszyn. Typowe są składające […]

Designed for kredyt bez bik in Collaboration with kredyt samochodowy and pozyczka and kredyty bez bik