Category Archives: Biznes

Statystyka

Statystyka, nauka o metodach badania zjawisk masowych statystyczne badanie), tj. takich, których poszczególne przypadki są ukształtowane ‚zarówno pod wpływem przyczyn wspólnych, jednorodnych (tzw. głównych), jak i indywidualnych, różnorodnych (tzw. ubocznych). W zjawiskach masowych można wykryć prawidłowości jedynie przez obserwację masy przypadków, czyli tzw. statystycznej zbiorowości. W przeciwnym razie wnioski mogą być zupełnie fałszywe. Np. dane gospodarstwo domowe może wydawać na żywność większą część swego ogólnego budżetu niż inne mniej zamożne gospodarstwo domowe, gdyż dysponując swoimi dochodami kieruje się nie tylko ogólną ich wysokością, ale i różnorodnymi indywidualnymi pobudkami (składem osobowym gospodarstwa pod względem płci i wieku, dotychczasowym wyposażeniem gospodarstwa, przyzwyczajeniami itp.). Obserwując jednak masę gospodarstw domowych dostrzega się wyraźną prawidłowość polegającą na spadku udziału wydatków na żywność w ogólnej sumie dochodów i wydatków w miarę wzrostu tej sumy; w masie przypadków indywidualne różnice zacierają się, powstaje zaś obraz prawidłowości. Szczególny rozwój osiągnęły metody statystyczne w odniesieniu do badań życia społecznego, a zwłaszcza ekonomicznego, co wynika z następujących powodów: 1. w życiu społecznym dominują zjawiska o charakterze masowym; 2. historycznie biorąc tam właśnie metody statystyczne znalazły najwcześniej zastosowanie; 3. współczesne państwo nie może obejść się bez prowadzenia szeroko rozbudowanych badań statystycznych, których organizacji i metodologii poświęca się wiele uwagi (w Polsce kieruje nimi Główny Urząd Statystyczny). Ważna rola statystyki społeczno-ekonomicznej powoduje, że niektórzy uczeni do niej tylko ograniczają termin „s.”. Etymologicznie termin ,,s.,, wywodzi się z łacińskiego status — państwo. W publikacjach spotyka się go po raz pierwszy w połowie XVIII w. na oznaczenie wiedzy o państwie Pod koniec XVIII w. nazwą tą zaczęto oznaczać zestawienia liczbowe, obrazujące stan lub rozwój zjawisk społecznych (znaczenie to utrzymało się do dziś, np. „statystyka szkolnictwa” jako zbiór tablic charakteryzujących rozwój sieci szkolnej). Wraz z doskonaleniem organizacji i metod badania zjawisk społecznych, terminem „s.” zaczęto nazywać same badania masowych zjawisk społeczno-gospodarczych, a następnie także i innych zjawisk masowych, a wreszcie również naukę o metodach tych badań Te ostatnie znaczenia są obecnie dominujące.

Lombard

Lombard (zakład zastawniczy), przedsiębiorstwo bankowe trudniące się udzielaniem ludności pożyczek pod zastaw ruchomości (np. kosztowności, futer, ubrań i innych cenniejszych przedmiotów użytkowych). Nazwa l. pochodzi z Lombardii, gdzie w późnym średniowieczu powstały liczne banki prowadzące m. in. tego rodzaju operacje. W Polsce w okresie międzywojennym działalność l. regulowało prawo bankowe z 17 III 1928, uchylone ustawą z 13 IV 1960 o prawie bankowym. W Polsce Ludowej l. nie były uruchamiane. L. oznacza także kredyt bankowy pod zastaw, papierów wartościowych (głównie akcji); w krajach kapitalistycznych korzystają z niego przeważnie spekulanci giełdowi (giełda).

Akcja

Akcja, papier wartościowy świadczący o udziale Jego właściciela w kapitale – spółki akcyjnej i dający mu prawo do otrzymywania dywidend. A. mogą być imienne lub na okaziciela. A. imienne w przeciwieństwie do a. na okaziciela mogą być wydane akcjonariuszowi przed pełną wpłatą. Do zbycia a. imiennej wymagane jest pisemne oświadczenie zbywającego. Statut spółki może przewidywać ograniczenie zbywalności a. imiennych. Ze względu na różnicę uprawnień odróżnia się a. zwykłe i a. uprzywilejowane. Uprzywilejowanie a. może się wyrazić bądź w przyznaniu prawa do większej dywidendy, bądź w przyznaniu uprzywilejowanego prawa do głosu na walnym zgromadzeniu (np. prawa do trzech głosów na jedną a.), bądź w przyznaniu specjalnych uprawnień do ulegającego podziałowi majątku spółki w przypadku jej likwidacji. A. są w zasadzie zbywalne; obrót nimi odbywa się głównie na -> giełdach. Kurs a. kształtuje się przede wszystkim w zależności od wysokości dywidendy. Na kurs a. wywiera także wpływ spekulacja: sztuczne podwyższanie i obniżanie kursu a. przez większych akcjonariuszy lub spekulantów giełdowych, prowadzące w konsekwencji do zubożenia drobnych i średnich akcjonariuszy. Zob. też: akcji pakiet kontrolny.

Aukcje internetowe

Na aukcji internetowej sprzedający zamieszcza przedmiot w serwisie internetowym, określa cenę podstawową i wartość, o jaką trzeba podnosić, na przykład o 1 zł, o 10zł , o 100 zł oraz wyznacza datę końca aukcji. Licytację wygrywa osoba, kto poda najwyższą cenę przed końcem licytacji. Aukcja internetowa odbywa się na odległość, to znaczy możemy kupić daną rzecz w mieście A, mieszkając w mieście B. Aby uczestniczyć w aukcji należy zawrzeć umowę o uczestnictwo. Zawiera się ją miedzy administratorem a użytkownikiem, po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu, który obowiązuje na owej aukcji internetowej. Użytkownik, który nie zaakceptował regulaminu nie może przystąpić do aukcji internetowej, ponieważ regulamin określa nie tylko stosunek administratora do użytkownika, ale także relacje między sprzedającym a kupującym. W porównaniu do aukcji tradycyjnej, aukcje internetowe wyróżnia szybkość. Internet pozwala na większe grono uczestników w aukcji, ponieważ możemy w niej uczestniczyć z każdego miejsca na ziemi. Sprzedający sam opisuje przedmiot sprzedaży, sam też ustala cenę minimalną, datę zakończenia aukcji, sposób płatności czy sposób dostawy.

Portale społecznościowe

Portale społecznościowe w naszych czasach są niesamowicie popularne. Portale społecznościowe łączą ludzi o identycznych poglądach, zainteresowaniach. Portale społecznościowe stały się narzędziem reklamy i niezwykłym sposobem na przekazanie aktualnych informacji. Trudno w dzisiejszych czasach znaleźć osobę, która nie słyszała o Internecie. Każdy z nas na co dzień używa Internetu w mniejszym lub większym stopniu. Portale społecznościowe stworzone są do budowania sieci społecznych oraz relacji społecznych. Dzięki nim łatwiej nawiązać kontakt ze znajomymi oraz można podzielić się z nimi informacjami, zainteresowaniami.

Tanie przesyłki zagraniczne

Przesyłki zagraniczne działają na całym globie, codziennie dostarczając przesyłki w najdalsze zakątki świata. Paczki, przesyłki kurierskie zawsze docierają na czas, dokładnie tam, dokąd je zaadresowałeś. Można posłużyć się dodatkowymi rozwiązaniami, które ułatwiają wysyłki i dostawy, w taki sposób, jak: dodatkowe ubezpieczenie, opcja monitoringu online ich statusu. Można wycenić przesyłki zagraniczne za pomocą modułu szybkich wycen, w których poznajemy aktualną cenę za paczkę, jak również narzędzie do wypełniania i drukowania listów przewozowych. W tak banalny sposób przesyłki kurierskie czekają na to, abyś z nich korzystał o każdej porze. Ponadto można transportować przesyłki gabarytowe. Jest to przewóz przesyłek na paletach.

Portal randkowy

Klient decydując się na wybranie portalu randkowego analizuje ich skuteczność. Przedstawia on na nim swoją osobę. Poprzez przybliżenie swojego charakteru, zainteresowań, opisu zewnętrznego (wyglądu), typu: kolor oczu, wzrost, waga. Na portalu randkowym również zamieszczane są dane ogólne: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, stan cywilny, czy dana osoba posiada dzieci i czy wyraża chęć zawarcia związku małżeńskiego. Są to dane osobowe klienta, który świadomie je udostępnia w celu znalezienia partnera, bratniej duszy. Klientowi nie chodzi o to, żeby wymieniać się swoimi poglądami lub poczatowaniu z innymi użytkownikami Internetu. Dany klient szuka potencjalnej żony/męża. Co za tym idzie wie czego oczekuje od danej osoby. Gdy już wybierze portal randkowy, który w jego ocenie jest najbardziej skuteczny to powierza swój los w ręce ekspertów, których zadaniem jest ustalenie profilu psychologicznego klienta, by na tej podstawie dobrać odpowiedniego partnera, który będzie spełniał jego oczekiwania.

Sklepy internetowe

Sklepy internetowe są obecnie bardzo popularne, ich łatwa dostępność i niskie ceny przyciągają coraz to więcej nowych klientów. W sklepach internetowych możemy kupić większość produktów rynkowych w atrakcyjnych cenach z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dzięki atrakcyjnym ofertom cenowym oraz łatwości w obsłudze, a także oszczędności czasu coraz to więcej ludzi decyduje się na skorzystanie ze sklepu internetowego. Eleganckie witryny sklepów internetowych kusza klientów za pomocą pięknych zdjęć oferowanych przedmiotów.Działalność sklepu internetowego dla przedsiębiorców jest opłacalna ze względu na obniżone koszty działalności związane z tym, że nie trzeba wynajmować lokalu i zatrudniać tak wielu sprzedawców jak w tradycyjnym sklepie.

Tani kurierzy

Kurierzy to osoby zatrudnione w firmach zajmujących się dostawą paczek lub ładunków. Kurierzy to przewoźnicy odbierający towary w imieniu własnym lub firmy kurierskiej. Za ich pomocą paczki odbierane są od klientów i dostarczane do terminali gdzie następuje ich segregacja i wysłanie do docelowej destylacji- tam znowu paczka trafia w ręce kuriera, który dostarcza nam paczkę pod same drzwi. Na rynku funkcjonuje wiele firm kurierskich i przewozowych, z atrakcyjnymi dla klientów ofertami przewozu przesyłek. Aby zamówić kuriera nie trzeba wychodzić z domu wystarczy jedne telefon bądź kliknięcie na ofertę w Internecie i zjawi się przedstawiciel firmy kurierskiej gotowy zabrać od nas przesyłkę i w jak najkrótszym czasie dowieźć ją do adresata.

Dostawa

Dostawę można jasno zdefiniować jak przemieszczanie się towarów lub dóbr materialnych od dostawcy do odbiorcy. Przemieszczanie to odbywa się w ściśle określonym terminie ustalonym pomiędzy dostawca a odbiorcą. Przesyłowi dóbr i towarów towarzyszy przepływ informacji. Cały proces dostawy regulowany jest poprzez łańcuch dostaw. Który to  reguluje przepływ towarów  począwszy od pozyskaniu surowca do dowiezienia produktu do miejsca docelowego po sam proces finalizacji transakcji i płatności.