Fabryka

FABRYKA, forma organizacji produkcji przemysłowej, której podstaw Jest praca maszyn; zakład przemysłowy, którego produkcja oparta Jest na systemie maszynowym. Cechami charakterystycznymi f. są: wysoki udział środków trwałych, oddzielenie działalności produkcyjnej od zbytu, wysoki stopień specjalizacji maszyn i pracowników. Historycznie powstanie f. oznaczało przejście od rękodzielniczej produkcji manufaktury do produkcji zmechanizowanej i stanowiło kolejny etap w rozwoju kapitalizmu; f. była wyższą od manufaktury formą kooperacji kapitalistycznej; wraz z przejściem do produkcji maszynowej, zorganizowanej w formie f., zaczął się pełny rozwój produkcji kapitalistycznej, dokonał się radykalny przewrót w stosunkach ekonomicznych. Przejście do produkcji maszynowej pozbawiło pracy wielu rzemieślników, przyczyniło się do powstania rezerwowej armii przemysłowej (rezerwowa armia pracy), wzmogło panowanie kapitału nad pracą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *