Fas

Fas (free alongslde), formuła oznaczająca w stosunkach między sprzedawcą i nabywcą, że umówiona cena towaru obejmuje koszty dostarczenia go wzdłuż burty statku w ustalonym porcie załadowania. Ryzyko przechodzi ze sprzedawcy na nabywcę z chwilą faktycznego dostarczenia towaru wzdłuż burty statku w umówionym terminie lub okresie pod warunkiem należytego zindywidualizowania towaru.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply