Modernizacja

Modernizacja, w działalności gospodarczej pojęcie oznaczające unowocześnienie, doprowadzenie procesów gospodarczych do wymagań współczesnego postępu technicznego. W praktyce gospodarczej pojęcie „m.” odnosi się przeważnie do maszyn i urządzeń produkcyjnych. Oznacza udoskonalenie znajdujących się w eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych przez wprowadzenie zmian w ich konstrukcji. Zmiany te powodują polepszenie parametrów technicznych maszyn i przynoszą efekty ekonomiczne, przeważnie w postaci zwiększenia liczby wyrobów wytwarzanych przez daną maszynę, zmniejszenia pracochłonności, obniżki kosztów własnych produkcji, podniesienia jakości wyrobów. M. pozwala na uzyskanie efektów ekonomicznych przy stosunkowo niewielkich nakładach. M. w przeważającej liczbie przypadków polega na mechanizacji lub automatyzacji urządzeń sterowania i regulacji działania maszyny, zamianie lub wzmocnieniu jej słabych elementów, zwiększeniu jej zdolności produkcyjnej. M. zazwyczaj przeprowadza się przy okazji kolejnego kapitalnego remontu maszyny lub urządzenia produkcyjnego. Podjęcie decyzji o dokonaniu modernizacji powinno być poprzedzone rachunkiem ekonomicznym efektywności, opartym na zestawieniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych i jednostkowych kosztów własnych produkcji wyrobów wytwarzanych przez daną maszynę lub urządzenie produkcyjne. Rachunek ekonomiczny, przeprowadzany w celu stwierdzenia czy modernizacja jest opłacalna, obejmuje w tych przypadkach cztery warianty: kapitalny remont dotychczas użytkowanej maszyny, prowadzący do przywrócenia jej pierwotnego stanu, kapitalny remont połączony z modernizacją dotychczas użytkowanej maszyny, zamiana starej maszyny przez nową tego samego typu, zamiana starej maszyny na nową bardziej nowoczesną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *