Praca uprzedmiotowiona

Praca uprzedmiotowiona(miniona, dawna), praca ucieleśniona w środkach produkcji i przedmiotach spożycia, praca w formie rzeczowej. P.u. nie tworzy (w odróżnieniu od pracy żywej) nowej wartości, lecz sama jest „substancją wartości” tkwiącą w wytworzonych Już produktach. W procesie produkcji, dzięki pracy konkretnej, wartość ta zostaje przeniesiona na nowy produkt. Im wydajniejsza jest praca, tym więcej dawnej wartości przenosi w ciągu każdej Jednostki czasu na nowy produkt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *