Praca złożona

Praca złożona, praca wymagająca specjalnego przygotowania, praca kwalifikowana. P.z. traktuje się jako spotęgowaną, czy też pomnożoną pracę prostą. Godzina p.z. może się równać np. kilku godzinom pracy prostej. Dlatego p.z. wytwarza w jednostce czasu więcej wartości niż praca prosta; znajduje to uzasadnienie w tym, że zdobycie kwalifikacji pochłonęło już w przeszłości określony czas pracy na naukę danego pracownika.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply