Przedmiot pracy

Przedmiot pracy, wszelka materia, na którą człowiek oddziałuje w procesie produkcji za pomocą narzędzi pracy, przekształcając i przystosowując ją do swoich potrzeb. Podstawowym p.p. jest przyroda, a więc ziemia z jej bogactwami naturalnymi, woda, powietrze. Człowiek może czerpać niektóre p.p. bezpośrednio z przyrody; są to p.p. dane przez przyrodę, np. zwierzyna łowna żyjąca w stanie dzikim, lasy, złoża rud, węgla. Mogą one być po pozyskaniu bezpośrednio konsumowane lub też służyć jako p.p. w dalszej przeróbce. P.p., który został już poddany pewnej obróbce, nazywamy surowcem. Każdy surowiec jest zatem p.p., ale nie każdy p.p. jest surowcem. W dalszych fazach produkcji surowiec przekształca się w półprodukt, a następnie w wyrób gotowy. P.p., które mają decydujące znaczenie z punktu widzenia celów danej produkcji i określają charakter wyrobów gotowych, nazywane są materiałami podstawowymi. P.p. służące do nadania wyrobowi gotowemu dodatkowych właściwości określa się mianem materiałów pomocniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *