Tantiema

Tantiema, jedna z form dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego członkom rad nadzorczych i zarządów spółek akcyjnych, a czasem także wyższym funkcjonariuszom kapitalistycznych przedsiębiorstw przemysłowych, bankowych, ubezpieczeniowych, handlowych z czystych zysków tych przedsiębiorstw. Na wypłatę t. przeznacza się pewien procent czystego zysku; jeśli wypłata taka przewidziana jest w umowie, wówczas nosi ona nazwę t. gwarantowanej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply